JazzAhead

ISPA

Sweden Festivals

European Festivals Association

 

JazzAhead

JazzAhead är en internationell mötesplats, en mässa innehållande showcase, konferens, utställning och jazzkonserter. Musik i Syd deltager med egen monter där vi presenterar artister och ensembler, Ystad Sweden Jazz och Musik i Syd.

2017 äger den rum 26-29e April, alltid i Bremen.

Läs mer på JazzAheads hemsida

 

ISPA

International Society for the Performing Arts är en internationell scenkonstorganisation, ett nätverk för professionella aktörer med medlemmar från ett 50-tal länder.

Medlemmarna är ledande organisationer inom scenkonst och musikliv. Institutioner, stiftelser, oberoende artister, producenter, agenturer, tävlingar, kulturpolitiska grupper, konsulenter och andra som på ett eller annat sätt arbetar med kultur och scenkonst.

Två gånger om året genomförs kongresser där man utbyter kunskap och inspireras.  Ämnen som behandlas är kring ledarskap och konstnärlig utveckling, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar, utbyten, samarbeten och mycket mer.

I januari sker alltid en kongress i New York och under sommarhalvåret en kongress i annan världsdel. 2015 hade Musik i Syd den stora äran och uppdraget att vara värd för ISPA sommarkongress,  2017 äger den rum i Montreal.

Läs mer på ISPA:s  hemsida

 

Sweden Festivals

Sweden Festivals är en medlemsorganisation för svenska festivaler inom alla konstområden. Sweden Festivals arbetar konsekvent för festivalformens utveckling och dess självklara plats i svenskt kulturliv och kulturpolitik.

Läs mer på Sweden Festivals hemsida

 

European Festivals Association (EFFE)

European Festivals Association har med stöd av EU initierat ett nytt program EFFE-award, en slags kvalitetsmärkning för festivaler av högsta kvalité. Denna utmärkelse har bland annat tilldelats Lund Choral Festival, Båstad Chamber Music Festival och Ystad Sweden Jazz.

Läs mer på EFFE:s hemsida