15-21 oktober 2018

Lund Choral Festival har ambitionen att framhålla körsången som konstform och samtidigt ta vara på de enorma krafter som ligger bakom körsången som folkrörelse samt stärka Lund som körstad. Den första festivalen genomfördes 2006 och har sedan dess återkommit i oktober månad vartannat år.

2017 är det dags för den lilla mellanårs-festivalen Kördagar i Lund.

Läs mer på Lund Choral Festivals hemsida